Ο ΕΡΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ – Το μυαλό είναι ένα φράκταλ του Σύμπαντος

Sharing is caring:

Mercury in Pisces

Ο Ερμής όταν βρίσκεται στους Ιχθύες γίνεται ένας πλανήτης που εκφράζεται με τη διαίσθησή, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία του Ζωδίου αυτού. Η σκέψη και η λογική επεξεργασία γίνονται λιγότερο αναλυτικές και χάνουν από την αντικειμενικότητά τους. Οι νοητικές διεργασίες (Ερμής) γίνονται περισσότερο υποκειμενικές, δανειζόμενες από τη Θηλυκή Ποιότητα του Ζωδίου, και είναι αφηρημένες, αφημένες στο ανορθολογικό πάφλασμα του Στοιχείου του Νερού.

Η αντίληψη (Ερμής) τροποποιείται από τους Ιχθύες ώστε να μπορεί εύκολα να καταλάβει κάτι στην ολότητα του και στην ουσία του (Στοιχείο του Νερού) και όχι ως το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων του. Ο Ερμής στους Ιχθύες μπορεί εύκολα να καταλάβει τις αφηρημένες έννοιες αλλά μπορεί να αδυνατεί να καταλάβει τα πιο απλά πράγματα. Η αφηρημάδα λόγω του ότι ο νους “ταξιδεύει” είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της θέσης αυτής του πλανήτη.

Το μυαλό έχει την ικανότητα να βλέπει και τις δύο πλευρές μιας κατάστασης – η δυαδικότητα αυτή εμπεριέχεται στο σύμβολο των δύο Ιχθύων. Έτσι είναι ένα μυαλό δεκτικό (Θηλυκή Πολικότητα και Στοιχείου του Νερού) και είναι εύκολα συντονισμένο με το περιβάλλον ή την οπτική γωνία του άλλου (Μεταβλητή Ποιότητα).

Οι απόψεις των άλλων μπορεί εύκολα να υιοθετηθούν (Στοιχείου του Νερού) χωρίς καθόλου κριτική διαδικασία, λόγω του ευκολόπιστου χαρακτήρα του Ζωδίου. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ικανότητα του να μπαίνεις στη θέση του άλλου, (Μεταβλητή ποιότητα του Ζωδίου) δίνει συναισθηματική νοημοσύνη στον τρόπο σκέψης ενός ατόμου που είναι Ιχθύς και το κάνει ένα άτομο που οι άλλοι νιώθουν ότι μπορούν να το εμπιστευτούν (Δίας παραδοσιακός κυβερνήτης) και ένα άτομο που εμπνέει τους άλλους με τα λόγια του (Ποσειδώνας σύγχρονος κυβερνήτης).

Η Φαντασία (Ποσειδώνας και Στοιχείο του Νερού) ανθίζει όταν ο Ερμής βρίσκεται στους Ιχθύες. Το μυαλό μετατρέπει τα συναισθήματα σε ιδεώδη, τα λόγια σε εικόνες, τα συναισθήματα σε λέξεις και συνθέτει καλλιτεχνικά, αφού ο Ερμής λειτουργεί σε ένα μεταβλητό και άρα εύπλαστο περιβάλλον). Όλα αυτά γίνονται χωρίς να υπάρχει μια λογική διαδικασία μετατροπής στη δημιουργική έκφραση.

Ο Ιχθύς απλά ξέρει χωρίς να ξέρει απαραίτητα το πώς ξέρει αυτό που ξέρει(!)

Μια τάση στο μυαλό για υπερβολική ονειροπόληση (Ποσειδώνας και Στοιχείου του Νερού), ή μια ευκολία στο να επινοηθούν ιστορίες για την παραπλάνηση άλλων μέσω περίπλοκων ψεμάτων, (αρνητική έκφραση του Ερμή που χρωματίζεται από τον Ποσειδώνα), ή ακόμα και τάση στο να παραπλανείται το ίδιο το άτομο με ιδέες που έχουν αυταπάτη (Ποσειδώνας) μπορεί επίσης να υπάρχει εάν ο πλανήτης εκφράζεται αδέξια.

Ιδέες, πνευματικές έννοιες, ανώτερες γνώσεις, φιλοσοφία ή συστήματα πεποιθήσεων (Δίας), εύφορες ιδέες και δημιουργικότητα μπορούν εύκολα να κατανοηθούν, να υιοθετηθούν (Στοιχείο του Νερού και Θηλυκή Πολικότητα) ή να μεταδοθούν στους άλλους, όταν ο Ερμής βρίσκεται στους Ιχθύες, εμπνευσμένος από τον Δία.

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ

Όλες αυτές είναι εκφράσεις του Ερμή όταν ο πλανήτης βρίσκεται στο Ζώδιο των Ιχθύων.

  • Ικανότητα για σύνθεση (Μεταβλητή Ποιότητα)
  • Κατανόηση του αφηρημένου και του μη ορθολογικού (Στοιχείο του Νερού)
  • Μυαλό συντονισμένο με ψυχικές δονήσεις και περιβάλλουσα ενέργεια (Στοιχείο του Νερού)
  • Μυαλό που φιλοξενεί ευγενή ιδεώδη (Στοιχείο του Νερού και Ποσειδώνας)
  • Ρομαντισμός και διαφυγή σε άλλους κόσμους (Στοιχείο του Νερού και Ποσειδώνας)
  • Έκφραση συναισθημάτων μέσω λέξεων – λογοτεχνική ποιητική ικανότητα (Ερμής στο Στοιχείο του Νερού)
  • Αντίληψη και ευκολία εκλογίκευσης του “Επέκεινα” (μετά θάνατον ζωής) (Ερμής στο Στοιχείο του Νερού)
  • Ικανότητα για Μεταφυσική και Φιλοσοφική διδασκαλία, (ο Ερμής παίρνοντας στοιχεία από τους κυβερνήτες του Ζωδίου Δία και Ποσειδώνα).

Ο Ερμής μπορεί να βρίσκεται σε πτώση όταν είναι στους Ιχθύες, αλλά αυτή η πτώση δεν είναι απαραίτητα κάτι το αρνητικό.

Ο Ερμής στους Ιχθύες απλά βρίσκεται σε ένα μέρος όπου το “Μυαλό” γίνεται “Νους” και συνδέεται με τον Οικουμενικό Νου. Οι λειτουργίες της συνείδησης και της λογικής λειτουργούν απλά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ο Ερμής δεν ανταλλάσσει πληροφορίες όπως είναι συνηθισμένος αλλά απλά απορροφά τις δονήσεις των πληροφοριών χωρίς να τις αναλύει η να τις κατηγοριοποιεί.

Ο Ερμής στου Ιχθύες λέει απλά ότι όλες οι πληροφορίες υπάρχουν ακόμα και στο μικρότερο κομματάκι του Σύμπαντος. Αντί να τις βρούμε, πρέπει απλά να τις ΝΙΩΣΟΥΜΕ.

Με τον Ερμή στους Ιχθύες το μυαλό σας είναι ένα φράκταλ του Σύμπαντος.

SUPPORT COSMOS OF ASTROLOGY


COSMOS OF ASTROLOGY MOVED TO AN UPGRADED HOSTING PACKAGE Cosmos of Astrology site has been upgraded and is now giving you quality astrology combined with speed! Dear readers, Cosmos relies on your help to continue to provide for you, not only the best content, but also a smooth and fast internet experience. If you feel so, make a donation to actively support and show your appreciation! Thank you!
Please transition to the updated PayPal settings by configuring them within the "WP Accept PayPal Payment" plugin's settings menu.
Your support makes a big impact. Any gift amount is greatly appreciated.

THE IMPORTANCE OF AN ASTROLOGICAL READING

Andrew Ifandis approaches the horoscope as a portrait of a person’s inherent potential. A reading can reveal your natal chart’s dynamics, prepare you for the future and can constructively help you towards awareness, self-realization and externalizing of your most creative.

 

GET YOUR OWN READING! GO TO SHOP


© Andrew Ifandis-Cosmos of Astrology No part of this article may be used without written consent of the author, unless credit and reference to this website are provided.
Posted in GR

Leave a Reply